Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Intressanta noteringar:

Intressanta noteringar:

Omkring sekelskiftet 1800/1900

 • Befolkningen bortåt 600 i Vikmanshyttan och omkringliggande jordbruksbygder, därav drygt hälften utgör ”mantalspengar”
 • På själva Bruket jobbade cirka 50 årsarbetare, men med skogsdrift inklusive kolning, lantbruk och transporter steg siffran minst till det tredubbla
 • Grosshandlare Lars Laurentius Liberg ”regerade” i Vikmanshyttan
 • Produktion år 1905:
  • tackjärn 3.600 ton
  • smältjärn 900 ton
  • stångjärn 1.855 ton
  • stålgöt 800 ton
  • räckt stål 720 ton
  • manufaktur 45 ton = totalt 7.920 ton
 • Ekonomi samma år:
  • nettovinst 213.000 kronor, aktiekapital 2.1 milj kronor
  • Årslöner:
   • smältare ca 1.500 kronor
   • räckare ca 1.800 kronor
   • gjutare ca 1.200 kronor
   • skogvaktare ca 1.000 kronor
   • trädgårdsmästare ca 900 kronor
   • ingenjör ca 2.100 kronor plus fritt vivre
 • Djurbestånd: 45 hästar, 25 oxar, 55 kor, 5 tjurar, 15 kvigor samt får och svin
 • 1900-talets första decennium, bland annat
  • två nya degelstålsugnar installeras
  • nya arbetarbostäder uppfördes (1906, 1910, 1911)
  • stallbyggnad byggdes
  • Brukets näst sista hytta blåstes ner år 1904
  • gamla fabrikslokaler revs, ersattes med nya, större
  • strejk bland lantarbetarna (1908)