Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Internt & internet

Internt & internet

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt!

Får vi kalla det en liten kuriosa iakttagelse från förr. Vad som föranledde närstående interna meddelande – från dåvarande försäljningschefen Arthur Törnquist till inköpschefen Nils Edvardson – har vi ingen kännedom om och det har väl inte heller någon påtaglig betydelse i sammanhanget.

Vi kan möjligtvis kalla det en lektion i lokalt industrihistoriskt perspektiv. Båda herrarna värnade mycket om hembygden och den behövliga industrirörelsen, försäljningschefen med många vikmanshytteår bakom sig med inköpschefen vid meddelandedatum enbart hade några…

Meddelandet visar alltså ett gammalt varumärke, ett W och ett H. Och så kommer hr Törnquists text: Gammalt märken för Wikmanshyttan som det rätteligen heter(ej Wikmanshytte Bruk).

Underskrift: 23/10 1953 aT

PS

Vi gör kanske tre deltaljreflektioner: 1)Arthur Törnquist använder sig av gammalstavningen av Vikmanshyttan, d v s med W – 2) det förekom relativt många varumärkesbeteckningar, av vilka vi kan visa upp några på annan plats… 3) ett internmeddelande kan också förmedlas på internet i våra dagar!