Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Hellre svarva än att diska, tyckte vikmanshyttedamer

Hellre svarva än att diska, tyckte vikmanshyttedamer

Wikmanshytte Bruk var först i landet som i egen regi lät utbilda kvinnliga svarvare. Det skedde tillsammans med Bachmanska skolan i Hedemora och den 160 timmar långa grundkursen gav önskat resultat.

Det handlade om en brett upplagd kampanj vid Bruket för att rekrytera fler kvinnor till industrin men att också ge hågade vikmanshyttekvinnor ett bra och nödvändig utbildning i början av anställningen. I mitten av juni 1965 hade fem damer klarat av kursen som hade omfattat såväl teoretiska studier som praktiska övningar. Teorin klarades av på hemmaplan medan praktiken var förlagd till Bachmanska.

Efter semesteruppehållet sommaren 1965 stod en speciell avdelning färdig att ta emot de nya svarvarna där både fartygsventiler och stångstål bearbetades.

Ett fint initiativ från företagsledningen, naturligtvis påhejat av det lokala metallfacket. Frågan om fler arbetsplatser för kvinnor hade ju ventilerats vid många tillfällen utan synbara effekter men nu hade man kommit en bit på väg…