Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Göt, göt, göt…

Göt, göt, göt…

 

Göt i stora högar

Göt i stora högar

Enligt Bonniers lexikon: gjutet metallblock (t.ex. av stål), avser att bearbetas senare, t.ex. genom valsning.

Ett av de allra första arbetsmomenten i stålverket – oftast i dagligt tal kallad martinen, kanske stavad martängen. Här fastställdes de aktuella ingredienserna för varje kvalitet, smältan iordningställdes och tappades – det är här göten kommer in i bilden.

Kanske ingen bra och begriplig förklaring av processen men på bilderna kan vi i alla fall få en uppfattning av de inledande momenten.

Göten var nu kalla och lades upp på götgården i väntan på transport – ofta på speciella trallor till varmvalsverket eller till smedjan.

Och där fortsatte den nödvändiga bearbetningen.

Vi avrundar med ett litet påstående: inget av tillverkningsmomenten var av någon lättsam karaktär, det är det minsta vi kan påstå…