Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Gamla stålstämplar

Gamla stålstämplar

Gamla stålstämplar

Gamla stålstämplar

Det finns följaktligen flera sätt att blicka tillbaka på. Inom stålindustrin i Vikmanshyttan med omnejd fanns ett enkelt och lättfattligt tillvägagångssätt att berätta om de olika produkternas namn men också – och framförallt – dess användningsområden.

De helt dominerande stämplarna var VH och CRU. Sedan finns ett ganska stort antal äldre stämplar för produkter tillverkade i såväl Vikmanshyttan som Thurbo och Norn.

Att VH är en förkortning av orden Vikmanshyttan /i äldre tider stavat med W/ medan CRU är initialerna för den förste bruksdisponenten Carl Reinhold Ulff, som var med om att göra Vikmanshyttan världsberömt genom framställning av CRU degelstål, det under andra delen av 1800-talet så revolutionerande verk-tygsstålet.

I sammanhanget litet kuriosa: Vikmanshyttans snabbstål benämndes CRU Ex följt av ett nummer. Ex står för Excelsior och numret utgjordes av det årtal då respektive kvalitet tillverkades första gången. Till exempel: CRU Ex 49 – dvs första tillverkningsåret var 1949.

Här presenterar vi några olika stämplar. Utöver de nämnda överlåter vi till varje begrundare att tolka och läsa fram ursprung och tillverkningsort.