Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Gamla lokstallet blir kvar…

Gamla lokstallet blir kvar…

Lokstallet

Lokstallet

För att klara de interna transporterna inom vikmanshytteindustrin – och tillika densamma i Turbo – byggdes bruksjärnvägen. Linjen Vikmanhyttans järnvägsstation – bruksindustrin stod klar är 1915 och några år senare kom också en sträckning till Turbo klar.

Bruksloket hade sitt egna ”kryp in” i det stilfulla stallet som glädjande nog bevarats till eftervärlden. Byggnaden är sedan ett antal år tillbaka i privat ägo.

När långtradarna gjorde inträde på våra vägar hade bruksjärnvägen gjort sitt i början av 1970-talet. Till svenska och nordiska kunder gick tillverkat material fortsättningsvis med bil och sortimentet för export transporterades med bil och båt.

Jo, jo, mänsann, tiderna förändras verkligen. På både gott eller ont, ibland!