Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Överingenjör kallade arbetare till förhör – ingen bra PR!

Överingenjör kallade arbetare till förhör – ingen bra PR!

Denna annorlunda – och dessbättre sällan förekommande – händelse beskrevs i Aftontidningen fredagen 17 september 1948:

”Förr brukade brukspatronerna kalla upp sina anställda till förhör och det gör ännu överingenjören vid Vikmanshyttan. De gamla brukspatronerna fick utföra sin hustukt tämligen ostörda medan de nuvarande maktägarna störs av fackföreningarna. När ingenjören för andra gången utförde sin privata polisgärning ingrep fackföreningsordföranden och avbröt förrättningen. Nu blir det i fortsättningen en affär mellan Metallindustriarbetareförbundet och Järnbruksförbundet.

Överingenjören har en trädgård och där hade det snattats några äpplen, skriver en meddelare till AT. I stället för att anmäla detta till polisen kallade överingenjören med en arbetsledares hjälp upp en rad arbetare en och en till överingenjörskontoret.

Dessa förhör pågick över en timme. En av de berörda har berättat att han fick en tillsägelse att sitta riktigt på stolen och att protokoll fördes under förhören, som bland annat gällde att hål slagits i staketet.

Ett par dagar senare inträffade en liknande historia. Det uppgavs att några arbetare fuskat med tidsstämplingen och överingenjören lät då på nytt kalla de misstänkta till förhör. Det var denna gång som ordföranden i fackföreningen ingrep och gjorde slut på återfallet i feodalmetoderna.

Har det förekommit något brottsligt ska polisen göra utredningar och ingen privat överhet, framhåller man i Vikmanshyttan där man är både förvånad och upprörd över det inträffade.

Vid sammanträde med Metallindustriarbetareförbundets styrelse på torsdagen förelåg rapport över det inträffade som kommer att anmälas till Järnbruksförbundet.”

Fackföreningsordföranden som grep in hette Ruben Elg. Vad huvudrollsinnehavarens, det vill överingenjörens, namn var behöver däremot inte nämnas. Men det rörde sig om en relativt nyanställd verkschef…