Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Fler gamla dagboksanteckningar

Fler gamla dagboksanteckningar

1688 Gårsmedjan och Pinksmedjan måste nedläggas samt en härd i Tysksmedjan samt en i Hammarsmedjan

1695 Pinksmedjan ödelades, smidet flyttades till Vikmanshyttan

1699 Hyttan igång, övre Pinkhammaren behållen

1748 Bergskollegiets resolution angående ökning av Vikmanshyttans smide

1760 Tre hammare utdömda

* Nere mot eller vid Gåran lär det ha legat en smedja och vattenkvarnar.

1900 fanns i Vikmanshyttan 18 liesmeder, degelstålverk, manufakturverk, kvarn och såg – aktiekapital 2.100.000 kr. ägare Larsbo-Norns AB – disponent Tom Bergendal.