Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > … ett par vykort, värda att se på!

… ett par vykort, värda att se på!

På vår hemsida har vi redan visat på bilderna som utgör de intressanta vykorten. Vi anser emellertid att desamma är värda att studera:

Första vykortet med fyra olika motiv:
BRUKSSKOLAN – snart ett sekel gammal
BRUKETS FÖRSTA ”FOLKETS HUS” – samlingslokalen Mojsen med hundra år ”på nacken”
TALLGATAN – en av Vikmanshyttans gator /annars mestadels väg-namn/, en gång 1910-tals uppförda kaserner med gammalt utseende – numera rivna och ersatta med moderna bostäder
TRÄGÅRDSBYGGNINGEN – med rötter från sent 1600-tal

Andra vykortet:
del av motivet hittar vi igen på hemsidans vinjett, men nu I svart-vitt
BYGGNADERNA till höger minner om gamla goda tider vid industrin – när CRU-stålet blev verklighet och världsberömt
till vänster syns Mekaniska Verkstaden och i kortets front återfinns den Nedre dammen (och den femte i ordningen å Vikmanshytteån).