Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > En veterankvartett på verksbesök

En veterankvartett på verksbesök

Veterankvartett

Veterankvartett

Det hände ganska ofta att bruksbolaget ordnade verksvisningar. Man var måna om att anställda – och anhöriga för den delen – fick en kontinuerlig information vad som fanns och vad som hände på de olika avdelningarna.

Att det till slut blev en tradition kan vi utan invändningar påstå – och något som uppfattades positivt. De återkommande visiterna stärkte säkerligen också samhörigheten och känslan av delaktighet.

Vi erinrar oss ett uttryck som vi hörde talas om från ett konkurrerade stålföretag, nämligen ”Bruket är vårt, sa´ smen”. Det kunde lika väl ha använts inom vikmanshytteindustrin.

Andra tider, nya kvastar, förändrad personalpolitik, annan syn på det sociala livet och kopplingen arbete-fritid – utvecklingen i det här sammanhanget har minsann gått åt fel håll. Med andra ord, denna gamla fina tradition är nära nog utplånad. Som synd är!

Bilden är hämtad från en 1960-tals rundvandring och besökskvartetten är inte vilken som helst, gamla bruksveteraner fr.v. Uno Berglund, Alfred Blank, Gustav Söderström och Axel Sundström handlar det ju om…