Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > En vanlig vardag med industrihistorisk bakgrund

En vanlig vardag med industrihistorisk bakgrund

Näst sista hyttan

Näst sista hyttan

Den mer eller mindre kända bilden av den näst sista hyttan i Vikmanshyttan har figurerat i olika sammanhang som berättat om industriell verksamhet under tider som flytt. Närstående bilddokument uttrycker också ”en hel del annat”. Den visar förutom hyttanläggningen i vintrig omgivning en äldre dam som är på väg att besöka denna gamla arbetsplats.

Det handlar om en promenad som upprepades varje arbetsdag. Kvinnan är Johanna Wiklund och maka till före detta mästersmeden Carl Olof Wiklund. Bland hennes många olika hemsysslor hörde att förse maken med frukostmat. Mästersmeden hade nämligen tidigare råkat ut för en olyckshändelse med blind-het som följd och nu jobbade han vid hyttan med att klyva ved som senare an- vändes i brukets bostäder, en syssla som Wiklund trots handikappet klarade av.

Det var minsann ”segt virke” i dåtidens bruksarbetare, det har vi mer än en gång kunnat påvisa.

I sammanhanget kan det var intressant att förmedla några personuppgifter kring familjen Wiklund:

Carl Olof Wiklund (född 27 juli 1830) i Vikmanshyttan äktade år 1854 Johanna Olofsdotter Westlund (född 10 juni 1832). De fick sju barn, vid namn Carl Eric (f. 1856), Carl Henrik (1858), Gustaf Magnus (1860), Johanna Char-lotta (1862), Anna Wilhelmina (1867), Per Albert (1871), Viktor (1874).

Det unika bilddokumentet härrör från slutat av 1800-talet.