Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Wikmanshyttebruks AB – en titt i 1950-talets årsredovisningar

Wikmanshyttebruks AB – en titt i 1950-talets årsredovisningar

Följande ”berättelse” kommer som sig bör att innehålla en hel del siffror eftersom vi på ett kortfattat sätt försöker att spegla innehåll, omfattning och resultat av Wikmanshytte Bruks AB verksamheter åren 1951 – 59. Så här i efterhand väcker en del noteringar funderingar av vitt skilda slag men vi överlåter till läsaren att själv – eventuellt – dra egna slutsatser.

I följande uppställning redovisas omsättning, antal anställda och redovisad vinst:

År Omsättning, kr antal arbetare Antal övriga Vinst, kr
1951 33.960.847:- 654 95 1.893.665:-
1952 34.506.425:- 648 102 1.908.296:-
1953 28.572.266:- 619 105 1.591.945:-
1954 27.166.949:- 652 101 1.489.610:-
1955 34.907.480:- 699 110 1.520.094:-
1956 37.599.156:- 736 109 1.109.454:-
1957 40.468.940:- 732 111 1.113.439:-
1958 34.288.410:- 716 122 1.103.500:-
1959 34.277.172:- 683 118 1.085.000:-

Notabelt: högsta omsättningen förekom år 1957 medan bästa vinstsiffran kom till året 1952. Antalet anställda varierade något, högst år 1956 med totalt 845 personer, lägst år 1951 med 749.

Ur de alltid kortfattade förvaltningsberättelserna kan följande återinformeras:

  • 1951 stålverket: påbörjat en anläggning för glödgning, härdning mm sulfitfabriken: beställt en anläggning för indunstning av lut samt beslut taget om ny ångpanneanläggning
  • 1952 konjunkturomslag för såväl cellulosamarknaden som stålindustrin, återgång till förhållanden som rådde före kriget
  • 1953 stålverket: ovannämnda anläggning för glödgning mm hade tagits i bruk sulfitfabriken: likaså i bruk ångpanneanläggningen och försöksdrift av indunstningsanläggningen
  • 1954 orderingången ökade successivt men med dålig prisanpassning,god efterfrågan för viskosmassa, en kokare har installerats
  • 1955 stålverket: tillfredsställande orderingång sulfitfabriken: kostnadsstegring och dålig prisanpassning
  • 1956 stålverket: orderingången tillfredsställande, beslut om ombyggnad av finvalsverket sulfitfabriken: samma förhållanden som år 1955
  • 1957 stålverket: konjunkturomslag visar bland annat på krav på kortare leveranstider
  • 1958 fortsatt konjunkturomslag, som också förstärkts dvs sänkta försäljningspriser på både stål och viskosmassa stålverket: finvalsverket klart, beslut om ombyggnad av smedjan sulfitfabriken: driftsinskränkningar
  • 1959 stålverket: efterfrågan på stål god, däremot låga försäljningspriser, smedjan klar, ombyggnad av manufakturavdelningarna beslutad sulfitfabriken: marknadsläget otillfredsställande, driftsinskränkning