Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > En tavelram utan like…

En tavelram utan like…

Tala om gamla vackra hantverk!

En gång i tiden en avskedsgåva

En gång i tiden en avskedsgåva

Här kan vi visa några bilder på ett dylikt, en tavla vars ram är ”tillverkad” under andra hälften av 1910-talet. Det betyder således att detta hantverk nära nog har hundra år bakom sig.

Under nämnda tidsepok ägdes bruksindustrin av familjen Lars Laurentius Liberg. Fadern var grosshandlare och sonen Gunnar ”regerade” över Wikmanshyttan.

Ägandet förändrades åren 1917-18 vilket bland annat hade till resultat att Gunnar Liberg lämnade Bruket för andra sysslor vid Nyby Bruk. Av dåtidens seder fanns alltid en avskedsgåva i sammanhanget.

Så även i detta fallet, en vacker och påkostad tavla, framtagen av en av de anställda på självaste ritkontoret. Ramen har skurits ur ett trä i ett trä som vi inte kan bekräfta. Mängder av ornament förekommer på denna stilfulla ram.

Detalj på tavlan

Detalj på tavlan

När tavlan återbördades till Vikmanshyttan försågs den med ett gammal fotografi på en grupp smeder.

Jo, ni läste riktigt! Av en ren händelse hittades den gamla tavlan på auktionskammaren i Eskilstuna – av den före detta granbokarlen Thore Norman. Han var inte sen att ordna med återförandet av tavlan – och därtill förse det gamla brukssamhället – och därmed Bruksmuseum – med den gamla rariteten.