Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > En raritet till handbok anno 1772

En raritet till handbok anno 1772

Vi har kunnat studera en gammal handbok, liten till formatet (inte mycket större än A6-storlek) men med mycket omfattande och innehållsrik information på förekommande 368 sidor. Tryckåret är 1772 och skriven på gammelsvenska, förstås.

Författare är Sven Rinman, en av de främsta föregångsmännen under 1700-talet inom svensk bergsbruk. Denne Rinman uppförde på sin tid (levde mellan 1720-92) en rad hyttor, hammare, valsverk mm och öppnade nya gruvor och prospekterade malm. Sven Rinmans uppslag och konstruktioner förbättrade på många sätt svenska järn- och ståltillverkningsmetoder. Han var också flitig författare, vilket denna handbok bara är ett bevis.

En liten kuriositet, kanske utanför denna rinmanska produktion, är hans uppgifter om dåtidens allmogesmide som förekom under 1700-talet. Inom våra vikmanshyttetrakter återfanns inte mindre 50-talet smeder, tillverkare av liar och skäror. Den uppgiften är hämtad ur hans intressanta informationsflora.

Här nedan återger vi texten på handbokens försättsblad, enligt följande:

Anledningar Til Kunskap om Den gröfre Jern- och Stål-Förädlingen Och des Förbättrande, Uptecknade af Sven Rinman, Riddare af Kongl. Orden, Directeur Wid Swart-smidet

Med Kongl. Maj:ts Allernådigste Privilegium

Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, hos Henr. Fougt, 1772, Stora Nygatan, Huset N:o 104

Att denna handbok kom till nytta även för dåtidens verksamheter i Vikmanshyttan kan vi utan tvivel fastställa. Ett exemplar av densamma fanns nämligen i den siste brukspatronen Otto Friedrich Ulffs bibliotek. En tydlig namninskription vittnar om detta. Boken har sedan ”gått i arv” till andra verksamma personer i Vikmanshyttan.