Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > En liten katalog från år 1905

En liten katalog från år 1905

Vi påstår redan i inledningen av följande kommer att handla om en raritet till katalog. Tryckåret år 1905 – alltså under Larsbo Norns AB:s tid då Tom Bergendal ”regeringstid”.

Formatet är som sagt litet, något mindre än A – 6-format, tjugotre sidor tjock och på franska språket. ”Prix Courant Illustré” betyder att katalogen är försedd med bilder och prisuppgifter. I sin enkelhet mycket överskådlig och stilistiskt ren, för att göra ett försök att uttrycka oss ”lite finare”…

Innehållet i katalogen domineras av dåtidens manufaktur såsom hammare, släggor, brytjärn och tänger men också reklam för övrigt tillverkningsprogram. Märket CRU förekommer på varje sida, oftast flera gånger.

På första sidan anges förstås bolagets namn men också stället där tillverkningen sker, Wikmanshytte Bruk. Uppgifter om de olika produkternas försäljningsområden finns även med, exempelvis Madrid, Paris, Venedig, Alger och Köpenhamn.

Katalogens sista omslagssida visar upp ett collage över belöningar som tidigare tillerkänts Wikmanshytte Bruk – men den presentationen gjord på svenska…

Således en gammal fin katalog med dåtidens mått mätt. Hur försäljningen lyckades, det är en helt annan historia vad gäller denna brukshistoria!

Några av sidorna närsluts som illustrationer.