Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Wikmanshyttans stålindustri – En imponerande tecknad bild

Wikmanshyttans stålindustri – En imponerande tecknad bild

Wikmanshyttans stålindustri

Wikmanshyttans stålindustri

Redan under andra hälften av 1800-talet blev ju Vikmanshyttans järn- & stålindustri världsberömt. Tack vare den banbrytande framställningen av degelstål kunde man ståta med ett verktygsstål som saknade konkurrens. Vikmanshyttan blev alltså något av verktygsstålets Mekka.

Om man nu vid vikmanshytteindustrin kunde utveckla och producera ett världsledande material kunde ansvariga brukstjänstemän aldrig riktigt förstå vikten av att åstadkomma ett reklam- och PR-arbete med nödvändig genomslagskraft. Försök gjordes förvisso allt emellanåt men så här långt i efterhand tycks en viss blygsel – eller vad det nu var – förekommit. Tilläggas ska, att detta påstående görs utifrån senare tiders ”sätt att synas”…

Ungefär ett sekel har förflutit sedan informationen i ingressen av dessa rader och den bild vi vill förmedla här bredvid. Vi är alltså omkring slutet av 1950-talet och en vacker tecknad översiktsbild, ett riktigt arkitektkonstverk som minner om den tid då ”hjulen” rullade på ett förtroendefullt sätt.

Lite tillspetsat kan vi också uttrycka det: vid tiden av bildens tillkomst hade väl inte något nedläggningsprat påbörjats. Osvuret är emellertid bäst.

Men bruksvyn är vacker och tilltalande, det kan ingen säga annat…

PS När bilden kom till hade det nya färdigställningsverket tagits i bruk medan Brukets sista hytta hade blåsts ner sedan några år!