Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Det sista ”brukshuset” kom till…

Det sista ”brukshuset” kom till…

Det sista företagsbygget – uppfört i fint läge utmed Björkallén.

Det sista företagsbygget – uppfört i fint läge utmed Björkallén.

Brukssamhället Vikmanshyttan har försetts med en hel del bostäder under årens lopp. Det handlade om flerfamiljshus och enfamiljsvillor, allt eftersom behov uppstod.

De äldsta arbetarbostäderna uppfördes på 1870-talet, med enstaka undantag för ännu äldre hus. Tjänstemännens bostäder koncentrerades mestadels till Björkallén, där också det allra sista brukshuset kom till.

Bostadsbeståndet domineras helt av egnahemsområdet Solhaga, där de första husen byggdes i slutet av 1920-talet.