Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Det första CRU-stålet kom till

Det första CRU-stålet kom till

CRU-smälta på gång

CRU-smälta på gång

År 1860 är det officiella startåret sedan hela det föregående året ägnats till ett antal provsmältor. Provtillverkningen klarades upp till stor belåtenhet.

Världsstålet hade fötts och satte minsann Vikmanshyttan på all världens ”stålkartor”’

Av bilden att döma rörde det sig inte om särskilt stora smältor till en början!