Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > De sista kontrollanterna

De sista kontrollanterna

De sista kontrollanterna

De sista kontrollanterna

Vi har i olika sammanhang försökt berätta om den gamla bruksindustrin. Om verksamheten i stort, om avdelningars befintlighet och funktioner men också om den pålitliga och kunniga personalen – det gamla brukets utan tvekan viktigaste ingrediens.

Bilden visar ”de sista kontrollanterna”, folket på kontroll-laboratoriet – ett gäng om tio personer som fick den tråkiga och otacksamma uppgiften att avsluta produktionsapparaten.

I bakre raden återfinns från vänster Sven-Olof Bergman (avdelningschefen), vidare Birgitta Hjulström, Erik Franzén, Eva Bergman, Inge Romlin – främre raden från vänster Birger Danielsson, Eilert Andersson, Stig Hjulström, Sören Bergman, Leif Lundin.