Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Den siste brukspojken som platschef. Det var Nils Peppo Snäll det..

Den siste brukspojken som platschef. Det var Nils Peppo Snäll det..

Peppo Snäll

Peppo Snäll

En annorlunda men nog så ansvarsfull syssla tillhörde brukspojken Peppo. Han blev den siste chefen med de djupa rötterna i brukssamhället.

Peppo föddes 1943 och gick vad arbetet anbelangar den långa vägen. På den vägen var gamla tiders lärlingskola en viktig ingrediens. Ett ganska stort antal pojkar (det var ju så förr i tiden vad gäller rekryteringen) deltog i den förstklassiga internutbildningen.

Och det var inte vilken arbetsplats som helst som Peppo Snäll basade över. Vikmanshyttans kallvalsverk tillhörde norra Europas modernaste anläggning och produkterna bestod av ”smala” band.

När vikmanslhytteindustrin lades ner 1976-77 var det Fagersta som tog vid. Det blev ytterligare ett ägarbyte innan Peppo ”hade gjort sitt”.