Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Den förödande kolhusbranden

Den förödande kolhusbranden

Såväl samhälle och industri har skonats från alltför många bränder under årens lopp. Icke för ty har det hänt, både på Bruket och i bruket, tragiska eldsvådor där både egendom skattats och människor kommit till skada, till och med avlidit.

Kolhusbranden 1938

Kolhusbranden 1938

En av de allra största bränderna, kanske rent av den största, skedde år 1938 då kolhuset brann. Den stora träbyggnaden med ett mycket ”brännbart” innehåll blev ett förödande brandobjekt.

Händelsen var så stor att dåvarande ångradion berättade om den i sina nyheter och själva branden lär ha pågått i fyra eller fem dygn.

Kolhuset anno 1939

Kolhuset anno 1939

Redan samma år planerades för ett nybygge och arbetet påbörjades och stod klart en bit in på 1939, det eländiga krigsåret ni vet. Samma år som förresten bolagets nya kontor utmed nuvarande Rostugnsvägen togs i bruk. När vi ända nämner denna trevliga händelse måste vi väl komplettera med ytterligare ett nytt hus, Folkets hus, som invigdes på våren 1939.

(Låt oss förklara det där med stavningen härovan av b r u k e t: vi använder litet b när vi talar om bruksamhället med industrin får heta Bruket. Rätt eller fel, men så gör vi efter gammal nomenklatur.)