Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > De många ”svarta” rubrikernas tid

De många ”svarta” rubrikernas tid

Några slumpvis utvalda tidningsrubriker ligger till grund för denna annorlunda dokumentation som handlar om tiden vid och efter den gamla industrins nedläggning,

Egentligen ingen trevlig skrivning, inget alls att påminnas om men vi trotsar med att nämna tråkigheterna. Händelsen i stort har drag av en auktion – eller rent av en loppmarknad . Vad som skedde hade naturligtvis helt andra dimensioner.

Den uppmärksamhet som Vikmanshyttan (industrin, samhället, bygden runt omkring) utsattes för ondska man ju inte önskar” den värste fiende”, om uttrycket kan användas i detta sammanhang.

Så till några tidningsrubriker:

NYA REGERINGEN MÅSTE RÄDDA VIKMANSHYTTAN
(11 okt 1976)
SERGELS TORG: DEMONSTRATIONERNA AVLÖSTE VARANDRA
(17 april 1977)
TA FRAMTIDEN I EGNA HÄNDER
(27 februari 1978)
SNART 400 JOBB I VIKMANSHYTTAN
(28 februari 1978)
”VIKMANSHYTTAN VÄNTAR PÅ BEBÅDELSEN”
400 JOBB KLARA OM TVÅ ÅR ELLER DRÖJER DET FEM?
(15 MARS 1978)
ARBETARRÖST: KÄNNS BITTERT
(8 maj 1978)

Rubrikerna var ju betydligt fler, behöver det tilläggas. Sammanfattningsvis konstateras: nedläggningen skapade många, många utrymmen i dagspressen. En lång rad av forskare ägnade Vikmanshyttan sin tid, o s v.

Vi har inte glömt bort vad som skedde redan under 1968 då Stora Kopparberg kom ”in i bilden” och över 300 anställda berördes. Wikmanshytte Bruks Aktiebolag fanns inte längre. Specialstålverken Söderfors och Vikmanshyttan hette det nya företaget, där det mesta styrdes från verksamheterna i Söderfors.

Med facit i hand – för Vikmanshyttan ägde ”slutet” rum ungefär tiotalet år senare. ”Ovanligt möte i Mojsen en vanlig vårvinterdag förändrade allt i Vikmanshyttan, skrev en tidning…