Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Dåtidens energiförsörjning

Dåtidens energiförsörjning

Vid gamla stålverkets gjutugnar, som eldades med rå tallved, förekom rikligt med tjärbildningar – så kallat tjärvatten. Detta forslades bort och tämdes i jordgropar invid Knåsen, bakom gamla grindstugan. Granbo-Johan och hans svarta häst Niger omsörjde transporterna. Tjärgroparna betraktades alla med stor respekt, det gällde att hålla sig på behörigt avstånd så att inget oförutsett och obehagligt hände.

Deb råa veden levererades till verket av traktens bönder som hade egna skogar. Ett utmärkt bränsle som alstrade stor mängd gas, som meningen var. 250 kronor per kubikmetern kostade bränslet. Som industribränsle användes även torv – bränntorv. Den togs i en mosse, Nyängarna, väster om Vikmanshyttesjön. Något annat än handupptagning förekom förstås inte. Torven tippades i en roterande blandare som drevs med ångmaskin. Vatten tillsattes för att åstadkomma en lagon konsistens. Därefter hälldes massan i träformar. Torvorna torkades. Fyra tovor restes mot varandra och en femte lades ovanpå som tak.

För den hanteringen betalades l0 öre per tusen torv! I speciella lador förvarades torven till vintern kom då den kördes till industrin. Bruksungdomarna bidrog också till bränsleförsörjningen genom att samla kvist som höggs till småved. Lönen för den mödan utgjordes av 30 öre kubikmeter.
Det var på den tiden, det…