Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Dalatackjärnet världens äldsta?

Dalatackjärnet världens äldsta?

Mystisk artikel

Mystisk artikel

Ett dokumentfynd, som på vissa håll tillskrivits ganska sensationell betydelse, har i dag gjorts i landsarkivet i Uppsala. Dokumentet som utgöres av ett den 25 mars 1360 dagtecknat dombrev omtalar att ¼ av Wikmanshytte masugn i Wikmanshyttan tilldömts en man vid namn Olof Törildson. Wikmanshytte masugn skulle vara den äldsta kända i världen och alla tidigare teorier om den svenska tackjärnstillverkningens ålder kullkastas.

Det intressanta dokumentet är emellertid med största sannolikhet förfalskat. Den kände släktforskaren, f. postmästaren Helmer Lagergren, Falun – en av vårt lands mest framstående arkivforskare och brukskännare – kommer att närmare utreda huru det förhåller sig härmed, men framhåller vid ett samtal med Stockholms Dagblads korrespondent att man redan nu torde kunna utgå från att dokumentet är förfalskat av den kände mynt- och urkundsförfalskaren, kyrkoherde Nikolaus Rabenius, som dog i Hedemora 1717.

Det vimlar av felaktigheter i brevet, Icke fanns det någon ståthållare med det namn som anges och den fogde, som nämnes, levde första i slutet av 1400-talet. Över huvud taget finnes det intet som stämmer överens, slutar hr Lagergren, som även har svårt att tänka sig en masugn i Dalarna på 1300-talet.

(Texten är hämtad från Stockholms Dagblad i en artikel från början av 1930-talet)
Vad är då rätt och riktigt, måntro…