Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > CRU hårdmetall

CRU hårdmetall

Som komplement till snabbstålet utvecklades CRU hårdmetall, vilken genom kombination av mångårig forskning och serviceerfarenhet motsvarar de högst ställda fordringar.

Också inom andra områden än för skärande bearbetning finner CRU hårdmetall ökad användning. Detta gäller speciellt sådana konstruktionselement som utsättes för stark förslitning.

Texten är hämtad från förordet till 1961 års produktkatalog som vi i olika axplock återger fortsättningsvis…

Katalogen återgav
Allmänna anvisningar: Fysikaliska egenskaper, toleranser, kvaliteter, användningsområden, riktvärden och spånbrytare

Standardkvaliteter: S 10, S 20, S 30, S 40, SH 20, H 10, H 20
Speciella kvaliteter: S 45, SH 10, H 05, H 30, H 35, H 50, G 3, G 4

Produkter
Plattor för lödda verktyg, vändskär, slipade insatser, specialplattor
Verktyg, ett åttio-tal
Skärhållare, ett tiotal

Representanter och lager – katalogen omfattar även en förteckning över dåtidens återförsäljare och lagerhållare.
Några bilder får också plats i vårt axplock.

Avslutningsvis hänvisar vi till hemsidans artikel, med rubriken Edvard Norström & Hårdmetallverket.