Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > CRU degelstål & 4-riksdaler

CRU degelstål & 4-riksdaler

4 riksdaler

4 riksdaler

Vi har redan berättat om det vikmanshyttska degelstålets förträfflighet och mångfaldiga användbarhet. Att dåtidens gruvarbetare hälsade stålet välkommet genom att de fick släggor i sitt arbete som höll betydligt längre, det är omvittnat i många sammanhang.

Att degelstålet från Vikmanshyttan brukades när Sveriges största silvermynt (4-riksdaler) skulle präglas är nog mindre känt. Det var nämligen så att degelstål tillverkat 1862 användes.