Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Även Wikmanshyttan tillverkar hårdmetall

Även Wikmanshyttan tillverkar hårdmetall

(notis hämtad från Stockholms-Tidningen tisdagen 8 jan. 1946)

Även Wikmanshytte bruk skall nu upptaga tillverkning av en speciell hårdmetall för framförallt framställning av verktygsstål och maskindelar. Tidigare har Fagersta, Sandviken och Söderfors varit de enda framställarna inom landet. Wikmanshyttan har i dagarna erhållit byggnadstillstånd för uppförande av en ny fabriksbyggnad och arbetet på densamma så snart som möjligt och i slutet av året räknar man med att vara i gång med produktionen.

Efter vad St.-T. erfarit vid samtal med Wikmanshytte bruks chef, disponent A. Olsson, skall tillverkningen baseras på ett utländskt patent. Det nya hårdstålet torde komma att döpas till ”Maraton”.

P S
Inget att erinra vad gäller själva informationen om den nya produktionen, däremot kunde kanske beskrivningen av själva produkten missuppfattas. Men det är ju en helt annan sak.