Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Arbetare i gamla industrins ”hjärta”

Arbetare i gamla industrins ”hjärta”

Martinarbetarna

Martinarbetarna

Vi vill gärna förmedla ett gammalt fotografi föreställande en septett anställda och jobbande vid gamla martinugnen.
Uttrycket vikmanshytteindustrins ”hjärta” har ibland använts för att markera starten på den gamla verksamheten men också vikten av ett förstklassigt resultat. Med andra ord en ”blandning” av bästa ingredienser och kunskap.
Här får följande martinarbetarna representera gångna tider: Verner Lind, Henning Odenius, Ivar Vengelin, Västerby-Klas Johansson, Fridolf Tallberg, Orsa-Erik Larsson och Einar Sjöberg.
Den sista smältan i Vikmanshyttan ägde rum i september månad. Året var 1970.