Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Alla sätt är bra utom de dåliga

Alla sätt är bra utom de dåliga

Otto Friedrich Ulff, den siste brukspatronen i Vikmanshytan, var sedan år 1814 gift med Louise Katarina Geijer, dotter till ägaren av Rörstrands Porslinsfabrik Bengt Reinhold Geijer och syssling till Erik Gustaf Geijer.

Angående deras giftermål berättas det, att porslinsfabrikör Geijer en gång i sitt betryck över svårigheten att under Napoleons-krigen få in den nödvändiga leran för sin porslinsfabrikation lovade bort sin dotter till Ulff, som då var grosshandlare i Stockholm, på villkor att denne skaffade en last engelsk lera. Ulff lyckades uppfylla villkoret, och giftermålet ägde rum – dock enligt uppgift till föga belåtenhet för bruden, som lär ha haft sin håg till en annan.

P S
Det verkar som om allt emellertid slutade till allas belåtenhet. Ett synbart bevis kan härmed anges, familjen Ulff fick elva ättlingar, varav en, sonen Carl Reinhold, blev Vikmanshyttans förste disponent.

Tala om ödet!!!