Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Mera om 1910-talets Wikmanshyttan

Mera om 1910-talets Wikmanshyttan

ÅR 1912
Transformatorstation iordningställdes – och arrendegårdar och torp brandförsäkrades för första gången

ÅR 1913
Nytt anrikningsverk uppfördes liksom två större arbetarbostäder och en tjänstemannabostad

ÅR 1914
I Jälkarbyn byggdes nytt stall och nya uthus och i Vikmanshyttan kom samlingslokalen, sedermera kallad Mojsen, till och dessutom ytterligare en arbetarbostad. Arbeten påbörjades med att anlägga en bredspårig järnväg från Vikmanshyttans station till Bruket samt en ny hytta med rostugn och kolhus

ÅR 1915
Ovannämnda byggnationer fullbordades och ännu ett par arbetarbostäder blev verklighet

ÅR 1916
Hyttan togs i bruk i maj månad, en martinugn och en elektrisk ugn för stålsmältning installerades (degelstålverket hade nämligen brist på deglar under kriget) – nybyggnation av fyra arbetarbostäder välkomnades

ÅR 1917
Älvkarleby kraftverk blev fortsättningsvis el-leverantör och en ny kraftstation byggdes i Vikmanshyttan – och så var det ytterligare bostäder färdigställda: tre större och två mindre fastigheter

 

Den Libergska tiden (med grosshandlare Lars Laurentius Liberg som ägare och med bland annat sonen Gunnar som disponent) led mot sitt slut. Verksamheterna hade utvecklats positivt och var i ett helt annat skick än vid århundradets början . ett gammalmodigt företag hade förvandlats till ett modernt med väsentliga vinster som resultat. Men nya tider skulle komma och med nya ägare.