Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > 1900-talet började bra – industrin moderniserades & samhället växte kraftigt

1900-talet började bra – industrin moderniserades & samhället växte kraftigt

Grosshandlare L L Liberg

Grosshandlare L L Liberg

När grosshandlare Lars Laurentius Liberg år 1901 förvärvat aktiemajoriteten för verksamheterna hade ställningarna väsentligt förbättrats – den libergska eran hade en lyckosam framtid inom räckhåll.
Åren 1915 till och med 1917 visade upp rejält större nettovinster, rekordåret 1916 noteras för 2.360.000 kronor. Tom Bergendal hette disponenten de sju första åren. Grosshandlarsonen Gunnar Liberg tog därefter vid.
Här nedan följer vissa delar av den positiva ”utvecklingslistan”:
1901 Lars Laurentius Liberg förvärvar aktiemajoriteten
1903 Tre nya degelstålugnar uppsättes med hus av slaggsten och skorsten
1905 uppfördes en stallbyggnad – en gård i Nyhyttan inköptes
1906 byggdes en arbetarbostad
1908 utbröt strejk bland lantarbetarna
1910 största delen av stålverket revs (gammalmodigt och bristfälligt), nybyggdes i större skala – en större arbetarbostad byggdes
1911 fortsatte ombyggnaden av stålverket och tre arbetarbostäder om åtta lägenheter kom till – 700 aktier inköptes i Bispberg AB
1912 fullbordades ombyggnaden av stålverket
1913 uppfördes ett anrikningsverk, två större arbetarbostäder och en tjänstebostad såg dagens ljus
1914 nytt stall i Jälkarbyn byggdes och nya uthus, samlingshus (Mojsen) och en arbetarbostad byggdes- byggandet påbörjade av en bredspårig järnväg från Vikmanshyttans station till Bruket samt hyttanläggning med tillhörande rostugn och kolhus.
1915 järnvägsbygget fullbordas liksom hyttan, ett par arbetarbostäder uppfördes
1916 hyttan startades i maj månad, vidare installerades en martinugn och en elektrisk ugn för stålsmältning för att ersätta degelstålverket som under kriget led brist på deglar –samt fyra större arbetarbostäder, en järnväg mellan Vikmanshyttan och Turbo anlades
1917 anlades transformatorstation, byggdes tre större och två mindre arbetarbostäder – en kylanläggning påbörjades och en del förberedande arbeten för upprättande av ett valsverk

Utvecklingen skulle snart nog bromsas upp, första världskriget satte djupa spår i de olika verksamheterna. Det gick ju så illa att ”konkurs-tider” noterades. Wikmanshytte Bruks Aktiebolag bildades och bättre tider kunde snart skönjas…