Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Vikmanshyttans äldsta och största tradition flyttade på sig

Vikmanshyttans äldsta och största tradition flyttade på sig

Midsommarfirande på bruksmuseum

Midsommarfirande på bruksmuseum

Bland de allra äldsta och till omfattningen största traditionerna i Vikmanshyttan hör onekligen midsommarfirandet. Då har alltid ett stort antal bruksbor varit festdeltagare men också släkt och vänner har kommit på besök till festplatsen nedanför Mojsen.

Till programmet hörde förstås dansen kring stången, barnen tävlingar – ibland också stångridning för vuxna besökare, mycket musik och sommartal, kaffedrickandet – med gratisbiljett för pensionärerna. ”Förspelet” med stångklädning skedde dagen före midsommaraftonen, ibland och på senare tid på förmiddagen samma dag. Musik per lastbil förekommer än idag…

Så försåldes Mojsen, gamla bruksengagemang försvann och det blev dags att låta det viktiga midsommarfirandet fortsätta på annan plats. Och vad var inte naturligare än midsommarfest vid Bruksmuseum. Flytten skedde år 2003. Helt OK ltycker vi!