Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Fulländat tävlingsmaskineri vid VIF:s slalom-sm – brukssamhället gick med hundraprocentigt intresse in för det stora idrottsfesten

Fulländat tävlingsmaskineri vid VIF:s slalom-sm – brukssamhället gick med hundraprocentigt intresse in för det stora idrottsfesten

Vikmanshyttan hade slalomfeber. Hela samhället gick med liv och själ in för denna brukets första stora – och kanske den sista – idrottsfest som hölls lördagen och söndagen 28 februari – 1 mars 1942. Vikmanshyttans Idrottsförening hade fått uppskattad hjälp i förberedelserna som pågått i flera månader.

SM-affischen

SM-affischen

Spelen öppnades med lördagens fackeltåg till en idrottsgudstjänst i Folkets hus. Programmet inleddes med att Vikmanshyttans musikkår spelade och Hembygdskören sjöng. Dåvarande stadsfullmäktiges ordförande, Paul Lundh. föredrog en egenhändigt skriven prolog, kontraktsprosten Nils Ekblom talade och så sjöngs biskop Thomas frihetssång som tidigare tonsatts av vikmanshytteläraren A.W. Heimer. En kollekt togs upp till förmån för Finlands barn.

Senare på lördagskvällen spelades en SM-revy upp med Kvartetten Masarna från Falun i huvudrollen. Det blev också en stunds dans i den vid den tiden treåriga Folkan. En rad kvalificeringstävlingar inledde söndagens övnIngar. Och klockan tretton var det dags för inledningsceremonin, först hälsade Dalarnas idrottsförbunds ordförande Yngve Lindvall välkommen och därefter förklarade landshövdingen Bernhard Eriksson spelen öppnade. Själva tävlingarna klarades upp på mindre än två timmar. Prisutdelningen skedde i Folkets hus och de bästa åkarna premierades med en lång rad fina priser. Sedan följde en SM-supé för särskilt inbjudna gäster. För första gången i slalommästerskapens historia filmades tävlingarna av SF-fotografer.

Vy över Kartjärnsbacken

Vy över Kartjärnsbacken

Med anledning av SM-evenemanget hade tillstånd erhållits att fasadbelysa en del byggnader vid Bruket. Det var hyttan, som stod modell tlll SM-affischen, brukskontoret och Folkets hus. Transportapparaten gav god service med bland annat extra tåg upp till Kartjärnsbacken – bruksjärnvägen kom väl till pass.


Slalomfunktionärer

Slalomfunktionärer

Lön för mödan fick arrangerande VIF, många vitsord fälldes i efterhand och dalaföreningen hade skrivet idrottshistoria som sent ska glömmas. Spelens allt-i-allo Ivar Sättermark med en månghövdad funktionärsstab hade lyckats till hundra procent!