Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Uchatius-gillet en förening för brukets tjänstemän

Uchatius-gillet en förening för brukets tjänstemän

Traditionella festligheter bland UG-medlemmar och tillresta gäster

Traditionella festligheter bland UG-medlemmar och tillresta gäster

Detta handlar om en trivselförening för Brukets tjänstemän, bildad år 1928. och uppkallad efter den österrikiske militären Franz von Uchatius, uppfinnaren av degelstålmetoden, som i sin tur lade grunden till det världberömda verktygs-stålet CRU.

Uchatius-Gillet blev föreningens namn som alltså i högsta grad hade historiska förpliktelser. UG blev namnet i vardagstal. Ökad trevnad bland medlemmarna var dess ändamål, och detta kunde exempelvis uppnås med ett program inne- hållande föredrag, uppläsningar, mycket musik och övrig förströelse och inte minst sammankomster för medlemmarnas barn och ungdomar.

Gillets förste hette Edvard Berg och var överingenjör på Bruket. Labbis-chefen John Orup blev vice-mästare, försäljningschefen Arthur Törnquist valdes till skrivare och kamreren Georg Dalbrink skattmästare. Onekligen en kvartett starka och respekterade män i en förening som dominerades av manlig styrning. Först 1936 kom den första kvinnliga rådsmedlemmen, nämligen Sigrid Eriksson.

Redan året efter starten erbjöds föreningen att disponera övre våningen i Norns herrgård, ett erbjudande från bolagsledningen som vann stort gillande. Och ett stort antal medlemmar med familjer utnyttjade befintliga utrymmen, en del som övernattningsrum.

Under sommaren 1931 togs ett – åtminstone i våra ögon – helt unikt beslut. En tennisbana skulle anläggas och sonderingarna hade givit till resultat att lämplig plats – framför själva herrgården – fanns att tillgå. Den vita sporten blev verklighet i Norn!

I slutet av 1930-talet skrevs medlemsantalet till 34. En successivt ökning blev det tal om allteftersom antalet tjänstemän ökade på Bruket. 60-talet och första delen av 1970-talet nådde verksamheterna det mest omfångsrika utbudet. Men som för många andra bruksföreningar blev det ”andra tider”, UG hade gjort sitt.