Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Mer än ett halvsekel har gått – dags för syjunta med Wiktoria

Mer än ett halvsekel har gått – dags för syjunta med Wiktoria

Syjuntedeltagare

Syjuntedeltagare

NTO-föreningen Templet Wiktoria hade många ”strängar på sin lyra”. Granboverksamheten var inte bara omfångsrik utan också ganska så varierande. Det är helt klart att det rörde sig om en av de allra mest livaktiga i Vikmanshyttan.

Bilden här intill visar nio församlade NTO-kvinnor, beredda till en av många syjunteträffar – först en ”inledande” kaffetår. Och det syns väldans tydligt att humöret är på topp. Och det blev säkert mycket gjort men också en hel del prat, ingående i den så kallade trivselnfaktorn.

Syjuntedeltagare: stående fr v: Hanna Boström och Anna Holst, sittande fr v: Ester Torstensson, Ebba Dammare, Britta Carlsson, Sigrid Lundgren, Britta Byhlin, Vera Dammare, Linnéa Holst.

Tidsmässigt kan det röra sig om sent 1940-tal.