Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Syföreningen till förmån för församlingshem i Vikmanshyttan bytte namn till Vikmanshyttans Kyrkliga Arbetskrets

Syföreningen till förmån för församlingshem i Vikmanshyttan bytte namn till Vikmanshyttans Kyrkliga Arbetskrets

Anna Agrell, föreningens första sekreterare

Anna Agrell, föreningens första sekreterare

För omkring fyra decennier, närmare bestämt år 1928, samlades en grupp bruksbor och särskilt intresserade med målsättningen att samla in medel till en samlingslokal att brukas till religiösa och ildeella syften. De följande sammankomsterna hölls i något av formen symöten med kollekt.

Kollekten vid första symötet uppgick till tre kronor (ni läste rätt, jo tre kronor blev det). Tillsammans med lotteriförsäljningen noterades nettobehållningen det första arbetsåret till kronor 41 och 18 ören. Vilken start, kan tyckas… Ekonomiansvarig var fru Frida Jansson.

Verksamheten fortsatte i samma still de följande tre åren, det vill säga om på 1930-talet. Den första större auktionen hanns med 1929, behållning 254 kronor.

Förening bildades och en styrelse utsågs. Dåvarande kyrkoherden Nils Ekblom valdes till ordförande, fru Märta Berg utsågs till vice ordförande, fru Frida Jansson kassör. Vidare blev fröken Anna Agrell sekreterare och fruarna Elin Sundström och Margit Cowes övriga styrelseledamöter.

Makarna Edit och Alfred Hedström tillsammans med Greta Törnquist och Karl-Axel Forsgren (brukspräst för ett antal decennier sedan) – det var dags att räkna auktionskassan.

Makarna Edit och Alfred Hedström tillsammans med Greta Törnquist och Karl-Axel Forsgren (brukspräst för ett antal decennier sedan) – det var dags att räkna auktionskassan.

Verksamheten fortsatte med stor frenesi. Aftonunderhållning med lotterier stod på programmet. Överlärare A W Heimer hjälpte till att underhålla och uppläsningsaftonen ombesörjdes av Paul Lundh, Kerstin Hed, komminister Bolander och ingenjör Orup.

Det blev tradition av hålla syauktion varje år, mestadels i slutet av november månad. Ibland med karamellstånd och julgotteförsäljning. Ofta med underhållning och naturligtvis med trevliga lotterier.

Berömvärda insatser har gjorts under årens lopp, syföreningen till förmån för församlingshem i Vikmanshyttan som så småningom bytte namn till Vikmanshyttans Kyrkliga Arbetskrets. Visionen om en församlingslokal blev till slut en vacker och ändamålskyrka mitt på bruket på ett område som en gång i tiden kallades Träfotbo, där ett antal bruksbor hade sina kollonilotter.