Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Så föddes en finsk förening

Så föddes en finsk förening

Finska föreningens första styrelse

Finska föreningens första styrelse

Under 1960-talets sista år bildades en finsk förening på bruket. Föreningens främsta uppgift var att skapa gemenskap och samhörighetskänsla för det drygt 50-talet finska familjer som bodde och verkade i Vikmanshyttan.

Till en sammankomst på Mojsen kom ett 20-tal finsktalade bruksbor. Och den första styrelsen konstituerades och Arto Koivusalo blev föreningens förste ledare. Vidare valdes Sinikka och Mikko Mäkinen, Aila Lehtosaari, Anja och Iikka Alalauri, Paul Salåker, Ahti Mäkinen och Tapani Turpeinen

Vi kan så här efteråt konstatera att föreningen fuller väl levde upp till ovan-nämnda målsättning, en mycket aktiv period följde under ett par decennier. Men tiderna har förändrats (det har vi ju påstått i många sammanhang) och någon finsk förening finns inte längre i gamla anrika Vikmanshyttan.