Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Överlåtelse över Wikmanshytte-Thurbo föreläsningsförenings verksamhet år 1938

Överlåtelse över Wikmanshytte-Thurbo föreläsningsförenings verksamhet år 1938

Överlåtelse

Överlåtelse


Styrelsen har till Fören. Folkets Hus i Vikmanshyttan överlåtit biografrörelsen med därtill hörande maskinell utrustning mot överenskommet pris av kontant Ettusen kronor, jämte rätt för föreläsningsföreningen att under tio (10) år erhålla fri lokal i Folkets hus.

 

Överlåtelsen ägde rum den 4 mars 1939

Wikmanshyttan den 10 juni 1939

Axel Sundström

Harry Andersson   Nils Carlsson

Arvid Gröning   Einar Karlsson