Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Litet föreningsepos: Möteskultur

Litet föreningsepos: Möteskultur

När kvällen kommer vi lägger gubben
så kilar vi ut till vårat klubbgäng
vi har så trevligt, vi har så kul
men vi har dålig möteskultur.

En kväll vi nykterhet diskutera
Maria inledde och informera
men snart så börja det spåra ur
vi börja kackla som höns i bur.

Ester sitter därfram vid bordet
hon vill att vi ska begära ordet
vi säger bara när och hur
vi har ju ingen möteskultur.

Karin sitter vid ett bord och skriver
hon i förtvivlan sitt huvud river
jag kan ej skilja förslag-beslut
när ska ni få någon möteskultur.

Vi samhällsfrågorna diskuterar
och vi berömmer och kritiserar
men alla tycker att vi har tur
som bor i Sverige med fin kultur.

Men vi kan sy och vi kan sticka
lika ivrigt båd tant och flicka
till syauktionen som vi har till jul
till det behövs ingen möteskultur.

 

Nota bene:

Dikten är författad av Görans-Ellen Elg och stoffet är – naturligtvis – hämtat från ett föreningsmöte med Vikmanshyttans Kvinnoklubb