Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Mer eller mindre ”udda” föreningar i föreningarnas barndom

Mer eller mindre ”udda” föreningar i föreningarnas barndom

Under ett halvsekel mellan åren 1880- till 1930-talen blomstrade – minst sagt – föreningar av olika inriktningar. Drygt 20-talet sammanslutningar fick livskraft som överlevde de svåra startåren.

Men inte nog med detta – nära nog lika många föreningar till – kämpade förgäves och fick ”kasta in handduken” efter ett litet tag.

Några av dessa ”förlorare” var:
Granbo Vattenledningsförening, Granbo/Norrhyttan Vägsamfällighet, Finsta Diskussionsförening, Finsta Fredsförening, Finsta Kontrollförening, Idrottsklubben Örnen, Jälkarbyn med flera byars skifteslag, Kommunistiska Arbetskommunen, Missionsföreningen med tillhörande syförening, Nykterhetslogen nr 1113 Wikmanshyttan, Skarpskytteföreningen, Skogs- och Flottningsarbetareförbundet Vikmanshyttan, Svenska Skräddararbetareförbundet, avdelning 136 Granbo, Syndikalisterna – med flera…