Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Märta K och Lennart P framgångsrika gymnastikledare

Märta K och Lennart P framgångsrika gymnastikledare

Märta Karlmats håller ett vakande öga

Märta Karlmats håller ett vakande öga

Från år 1941 kunde en gymnastiksektion bildas. Det hade varit riktigt trögt att få igång verksamhet trots att en helt duglig gymnastiksal stod tillgänglig för hugade föreningsmedlemmar.

Till en början var det huvudsakligen de yngre slalomåkarna som insåg gymnastikens betydelse för kondition och smidighet. Sektionen brottades med många problem, bland annat var det omöjligt att förmå fotbollens utövare att infinna sig vid gymnastikövningarna. Man ansåg att gymnastiken skulle vara obligatorisk för alla utövare inom VIF.

Fyrtiotalets problem förbyttes i ett gryende intresse. Och detta skedde tack vare framgångsrika ledare. Bland de manliga fanns Lennart Pettersson som lade ner ett värdefullt arbete. Bland damerna hette ledarinnan Märta Karlmats.

Ett flertal övningar stod på programmet

Ett flertal övningar stod på programmet

Den första officiella uppvisningen ägde rum 1945 på Vikmanshyttevallen. Fyra år senare deltog åtta husmödrar i Lingiaden i Stockholm, Under åren därefter var VIF-gymnastiken representerad vid massuppvisningar i både Hedemora och Falun.

Intresset för VIF-gymnastiken fanns kvar under 1950-talet, främst bland föreningens kvinnliga medlemmar. Husmodersgymnastiken levde längst men några vidare aktiviteter finns inte…