Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Man kunde gå på kurs för att lära sig ”frysa hemma…”

Man kunde gå på kurs för att lära sig ”frysa hemma…”

Nils Bjernevi visar hur man styckar

Nils Bjernevi visar hur man styckar

Påståendet tycks i en första stund ganska tveeggad, eller hur? Men låt oss omgående förklara, det är inte ”så konstigt” som det låter…

En grupp brukskvinnor inom Kvinnoklubben, närmare bestämt ett 15-tal, deltog i studierna. Nio sammankomster stod på programmet och studierna kretsade kring kunskaperna att kunna frysa aktuella matvaror med förekommande hjälpmedel.

Förutom det teoretiska studerandet gjorde kursdeltagarna besök i hedemorabutiker för demonstration av diverse kylanläggningar. Så här på ”hemmaplan” erbjöds en uppskattad lektion i styckning. Det var butiksföreståndaren Nils Bjernevi som gav de närvarande husmödrarna en ingående visning hur man praktiskt och enkelt styckade olika ”köttenheter”. Stort intresse från kursmedlemmarna, var den avslutande kommentaren från studieledare Hjördis Persson,

Det ska avslutningsvis tilläggas att dessa aktiviteter ägde rum i mitten av 1960-talet, närmare bestämt hösten 1965 till och med våren 1966.