Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Kommer ni ihåg biografen i Folkets Hus?

Kommer ni ihåg biografen i Folkets Hus?

Maskinist Ernfrid Enberg

Maskinist Ernfrid Enberg

Nittonhundratalets femtio- och sextiodecennier var utan konkurrens de mest livaktiga. Folkets hus stod för värdskapet och skaran besökare i A-salen ett par gånger i veckan varierade förstås.

Biografen sköttes av en maskinist som rekryterades via folkets husstyrelsens försorg. Det var fråga om ett ansvarsfullt jobb som som anförtroddes brukskarlar under årens lopp.

Här visar vi ett historiskt fotografi från maskinrummet med maskinisten Ernfrid Enberg ”vid rodret”.

Andra tider vankades och i det här fallet kom biotittandet i kläm, även i Vikmanshyttan.