Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Både höger & vänster inom socialdemokratin

Både höger & vänster inom socialdemokratin

Under en period i början av 1920-talet i samhällets politiska liv var det socialdemokratiska partiet djupt splittrat i en höger- och en vänsterfraktion. Två agerande arbetarekommuner blev följden!

Stora politiska motsättningar inom arbetarleden rådde alltså på bruket. ”Säregna förhållanden vidlåter Vikmanshyttans arbetare” var ett av många påståenden. Vänstersocialisterna intog onekligen en mellanposition mellan de starkare högerrivalerna och det nybildade kommunistiska partiet längst ut på vänsterflygeln.

Arvid Karlström

Arvid Karlström

En av de mest engagerade inom vänsterkommunen var Arvid Karlström och när det var dags att välja styrelse var han en självskriven ledamot. Möten hölls endera på samlingslokalen Mojsen eller i Templarlokalen i Granbo.

Klas Norlander blev kommunens förste ordförande, Emil Forsberg fungerade som sekreterare, Gustaf Lindborg kassör och därutöver Klas Hedström samt nämnde Karlström. Under första verksamhetsåret noterades 38 medlemmar.

Tidigt lyckades man bredda verksamheten genom att bilda en sektion i Norn. Ytterligare åtgärder vidtogs när arbetare i Hedemora och Turbo inbjöds att bilda en gemensam arbetarekommun. Förslaget kunde inte realiseras på grund av bristande intresse.

Turbulensen gjorde sig åter påmind när Arvid Karlström vände vikmanshyttekommunen ryggen och arbetade vidare bland kommunisterna i Turbo. I Vikmanshyttan lyckades man tillsammans med kommunisterna i Turbo (läs Arvid Karlström & Co) genomföra en valsamverkan vid 1922 års val. Och på den gemensamma valsedeln fördelades kandidaterna på följande vis:

• vänsterkommunen, platserna 3, 7, 10, 16

• högerkommunen, platserna 1, 2, 4, 6, 9, 12-15

• kommunisterna, platserna 5, 11

Trots försöket med utbyggt samarbete mellan arbetarepartierna blev skaran sympatisörer bland vänstersocialisterna allt mindre. Det ledde till ett beslut om vänsterkommunens upplösning under våren 1923. Arbetarekommunerna till höger och till vänster samlades under beteckningen Socialdemokratiska arbetarekommunen. Den sjunde april 1923 hände detta – ett historiskt datum inom vikmanshyttepolitiken!