Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Hembygdskörens vårkonsert 1948

Hembygdskörens vårkonsert 1948

I en gammal tidningsartikel från 24 april 1948 står att läsa:

”På torsdagskvällen hälsades våren välkommen till Vikmanshyttebygden med en förnämlig konsert i Folkets Hus av Vikmanshyttans hembygdskör under ledning av överlärare Gösta Åkerlund och medverkan av fru Kerstin Malmkvist, Norrköping, tillsyningslärare Folke Kåks, Västerby, samt pianisten Ivar Sättermark, Vikmanshyttan.

Det omsorgsfullt komponerade programmet, som i år omfattade en välfunnen nyhet i form av några negro spirituals, utfördes av kören och solisterna på ett utmärkt sätt. Kerstin Malmkvist dokumenterade sig – trots in viss indisposition – som en förtjusande sångerska med en välhandlad stark sopran, och hon sjöng sina solopartier med en inlevelse och charm, som helt fångade lyssnarna. Folke Kåks verkligt vackra tenor är också alltid ett nöje att lyssna till, liksom Ivar Sättermarks kultiverade pianospel.

Hembygdskören inledde med fyra vår- och sommarsånger, av vilka man särskilt lade märke till Våren av Edv. Grieg, i vilken lyssnarna för första gången fick höra Kerstin Malmkvist i några solopartier. Därefter följde två pianosolo av Ivar Sättermark, som med stor skicklighet spelade Frühlingslied av Mendelssohn-Bartholdy samt Morgonvandring av Emil Sjögren.

Programmets tre negro spiituals sjöngs av Kerstin Malmkvist, sopran, Dagmar Norling, alt, Folke Kåks, tenor, samt Gösta Åkerlund, bas, med pianoackompanjemang av Ivar Sättermark. Kvartetten klingade verkligen vackert.

Folke Kåks sjöng med Gösta Åkerlund vid pianot Nämner Du Sverige av Ragner Widestedt och belönades med kraftiga applåder.

Nästa punkt på programmet upptog åter sång av kören, som utförde Musik av Josef Hedar samt Näcken av W. Peterson-Berger. I den sistnämnda medverkade Kerstin Malmkvist med solosång.

Fru Malmkvist svarade sedan för ett par extranummer, Säv, säv, susa av Sibelius samt en liten fransk sång av Reynaldo Hahm. Båda numren mottogs med stormande applåder.

Slutligen sjöng kören Zigenarens liv av R. Schumann samt ”Schubertiana” ur opretten Jungfruburen, vilken nyligen uppförts i Vikmanshyttan. För kören gällde genomgående att den sjöng vackert och välstämt, men kanske lyckades den dock allra bäst med de båda sistnämnda kompositionerna. I Jungfruburen medverkade också Kerstin Malmkvist och Folke Kåks med solosång.

Välförtjänta blommor fick Kerstin Malmkvist mottaga men även Hembygdskören och dess dirigent, Gösta Åkerlund är väl värd en blomma. Det ligger självfallet mycket arbete och uppoffrad fritid bakom vårkonsertens förnämliga prestationer. Kören är en stor tillgång för ortens musikliv och av ovanligt god klass för en plats av Vikmanshyttans storlek.

Publiken var både talrik och förtjust och tackade kör och solister med starka applåder efter varje nummer.

B.W.”