Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Greta & Karl Forsberg – ”föreningsmakar” avtackades

Greta & Karl Forsberg – ”föreningsmakar” avtackades

Greta och Karl Forsberg avtackas

Greta och Karl Forsberg avtackas av Thore Viklund & Ruben Elg.

Den här bilden är tagen vid en tid då ett flertal föreningar fortfarande var i gång. Bland de mest aktiva familjerna på bruket märktes makarna Greta och Karl Forsberg. De tillhörde en generation som föddes och växte upp i samhället en bit in på 1900-talet.

De hade onekligen fördelen att få vara med när en ny hembygdskänsla odlades. Flertalet föreningar såg dagens ljus och en slags pånyttfödelse bidrog till engagemang och ansvarstagande.

Fler och fler ”ställde upp” i politiska sammanhang, idrotten samlade ett stort antal utövare, sången och musiken var redan på gång.

Makarna Forsberg lät sig väljas in i det politiska arbetet och uträttade under många år ett framgångsrikt arbete. Kooperativa ägnade deras intresse och framtidstro. Greta sjöng i Hembygdskören och uträttade stor hjälpverksamhet inom Röda Korset.

Föreningsinsatserna var många och hälsades med stor tacksamhet. När makarna Forsberg slutade framfördes uppskattningen av två andra ”tunga” föreningsmänniskor på bruket, nämligen Ruben Elg och Thore Viklund.