Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Föreningar (o.d.) i Vikmanshyttebygden 1880−1940

Föreningar (o.d.) i Vikmanshyttebygden 1880−1940

(Startår anges i vissa fall inom parentes.)

• ABC-trion (1921)
• ABF-avdelningen nr 476
(1932)
• Allm. rikssjukkassan, avd. 784 Vikmanshyttan
• Arbetarringen Vikmanshyttan
(1889)
• Barntemplet 230 Wiktorias framtid
(1909)
• Barntemplet syskonringen av templet 780 Wiktoria
(1920)
• Barntemplet 624 Vårbrodd
(1940-talet)
• Bya kyrkliga arbetskrets
(1922)
• Cid Ranchos Jassband
• CRESCENDO
• DACAPO
• Finsta blåbandsförening
(1896)
• Finsta Diskussionsförening
• Finsta Fredsförening
• Finsta Kontrollförening
• Finsta Telefonförening
(1919)
• Godtemplarlogen nr 362 Wiktoria
(1883)
• Granbo Vattenledningsförening
• Granbo-Norrhyttans vägsamfällighet
• A W Heimers Symfoniorkester
(1928)
• Idrottsklubben Örnen
• Jälkarbyn med flera byars skifteslag
• Klubborkestern
• Kommunistiska Arbetarekommunen
• Lifförsäkringsfonden, Granbo
(1899)
• Missionsföreningen och syförening
• Nationalgodtemplarorden NGTO
(1888)
• Norrhyttans Baptistförsamling
(1884)
• Norrhytte Elektriska Andelsförening
(1918)
• Norhytte Såg- och kvarnbolag
• Olles kapell
(1923)
• Skarpskytteföreningen
• Skogs- och Flottningsarbetareförbundet i Vikmanshyttan
• Studiecirkelbiblioteket
(1921)
• Studietemplet Wiktoria
(1912)
• Studietemplet 317 Wiktoria
(1924)
• Svenska Järn- och Metallarbetareförbundet, avd. 188
(1907)
• Svenska Skräddararbetareförbundet, avd. 136 Granbo
• Svenska Lantarbetareförbundet, avd. Vikmanshyttan
(1907)
• Lantarbetarna, den s.k. Bergvallska fackföreningen
(1919)
• Svenska Lantarbetareförbundet, avd. 232
(1936)
• Syföreningen Flit och Seger, Norrhyttan
(1918)
• Syföreningen till förmån för Församlingshem
(1931)
• Syndikalisterna
• Templarordens sjukkassa
(1899)
• Templet 780 Wiktoria av Templarorden
(1894)
• Templet 780 Wiktoria av NTO
(1922)
• Templets amatörklubb
(1908)
• Uchatius-Gillet
(1928)
• Unga Örnar
• Vikmanshyttans Barn- och ungdomskör
(1924)
• Vikmanshyttans Hembygdskör
(1929)
• Vikmanshyttans Folkets husförening
(1907)
• Vikmanshyttans Idrottsförening
(1919)
• Vikmanshyttans Konsumentförening
(1907)
• Vikmanshyttans Kooperativa kvinnogille
(1932)
• Vikmanshyttans Kyrkliga Arbetskrets
• Vikmanshyttans Lånebibliotek
(1926)
• Vikmanshyttans Musikförening
(1921)
• Vikmanshyttans Musikkår
• Vikmanshyttans Mässingssextett
(1910-talet)
• Vikmanshyttans Schackklubb
• Vikmanshyttans Soc.dem. Arbetarekommun
(1918)
• Vikmanshyttans Soc.dem. Kvinnoklubb
(1824)
• Vikmanshyttans Soc.dem. Ungdomsklubb
(1906/1922)
• Vikmanshyttans Stråkkapell I + II
(1910-20)
• Wikmanshytte Bruks arbetares sjukkassa
• Wikmanshytte-Turbo Föreläsningsförening
(1905)

Enbart omkring 10 % av angivna sammanslutningar har överlevt. Nya föreningar med flera grupperingar har naturligtvis kommit till, men allmänt sett är föreningslivet tyvärr inte på långa vägar så omfattande som under ovanstående tidsperiod.