Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > FH – det hände i slutet av 1970-talet

FH – det hände i slutet av 1970-talet

Vi hittade på en helt fantastisk artikel i länstidningen. Det var vikmanshyttesonen och journalisten Karl-Gösta Sälgström som hade författat en ”sann-saga” om Folkets Hus uti Vikmanshyttan, Ett etablissemang beskrevs på ett ödmjukt historiskt sätt i tidningen lördagen den 18 februari 1978.

Ja, det handlade om en renoveringen och moderniseringen av Folkets Hus som efter fyra decennier berikats med nödvändig ”make up”. Det kostade drygt två miljoner att genomföra jobbet men dåtidens FH-bas Albin Andersson var nöjd med det ”kultur-huset.”

Jag tror att det blev rätt bra, säger Folket Husbasen i Vikmanshyttan, eldsjälen Albin Andersson och ser sig omkring i den nyligen om- och tillbyggda Folkets Hus. Man kan inte precis beskylla Albin för överord. Jag anser för min del, efter en rundvandring, att man nära nog fått ett nytt Folkets Hus.(i dansregionerna) och att resultatet är alldeles utmärkt, för att inte ta till ännu starkare superlativer. Albin & Co kan känna sig nöjda. Visserligen har det kostat en bit över två miljoner kronor, men smakar det så kostar det.
Karl- Gösta skriver vidare:
När det omfattande arbetet startade siade jag om att Vikmanshyttans Folkets Hus åter kan bli det nöjescentrum det var en gång. När folk t o m åkte från kungliga huvudstaden för att få höra alla kända band som spelade där och trängas med den danslystna tusenhövdade skara som varje lördag sökte sig till Vikmanshyttan. Det är mycket som talar för att den förhoppningen kan bli infriad.

Ett plan
Dansrotundans golv har sänkts så att man fått ett enda plan i danspaviljongen, vilket lokalen inte bara tjänat på rent praktiskt (bland annat har det blivit större utrymme) utan också utseendemässigt. Dansrotundan är numera avskild, eftersom vägen till balkongserveringen är avstängd. I gengäld har det blivit en ny entré för danspubliken, medan den gamla entrén, som förresten har fått en ramp för rullstolar, är till för besökarna till biografen och Folkets hus övriga lokaler.

Handikappvänligt
Det har inte bara blivit bekvämare utan också handikappvänligt, konstaterar Albin Andersson apropå rullstolsrampen. Vi har även satt in handikapptoaletter samt hiss mellan de båda planen.
I stället för den upphöjda (avstängda) serveringen får publiken inta förfriskningar i en helt ny cafeteria med kök, som finns till höger om entrén utifrån räknat. Till vänster har den nya garderoben sin placering. Det har också blivit nya damtoaletter och delvis nya herrtoaletter eftersom herrsidan också fått överta den förutvarande damtoaletten,

Dansregionerna är insynade för 1000 personer. De danstillställningar som hittills varit sedan nypremiären på trettondagsafton har sett väldigt lovande ut publikmässigt. I varje fall när det moget.

Större scen
De gästande orkestrarna kan glädja sig åt en större scen, som dessutom är bättre rent praktiskt, eftersom de avsatser som fanns är borta. Bakom scenen har musikerna omklädningsrum med dusch och toalett, som även det bör hälsas med tillfredsställelse. Dit hör också lastbryggan som underlättar i- och urlastning av orkestrarnas alla prylar.

I tillbyggnadens andra plan finns FH:s hjärta enligt Albin Andersson, nämligen fläktrummet som har kostat mycket pengar. Därifrån regleras luftkonditioneringen och det går att, efter behov, få antingen varm eller kall luft. Det här hör ihop med de ökade kraven på ventilationsområdet.

Mindre sal
Tillbyggnaden innehåller också andra viktiga utrymmen. En sal för 50 personer, som kan användas för mindre möten och studiesammankomster t.ex. På samma plan förfogar Unga Örnar över ett rum och SAP över ett.

I och med tillbyggnaden har Folkets Hus egen expedition flyttats ner i jämnhöjd (och förbindelse) med dansrotundan.

Ny storhetstid?

En av många FH-styrelser under årens lopp – ordföranden Albin Andersson (sittande i mitten), omgiven av Gösta Wallertz och  Sigvard Bergman, vidare Erik Borg och Ivar Enberg

En av många FH-styrelser under årens lopp – ordföranden Albin Andersson (sittande i mitten), omgiven av Gösta Wallertz och Sigvard Bergman, vidare Erik Borg och Ivar Enberg

Det är ju mera praktiskt att ha expeditionen i närheten av dansen. Annars får man ju springa upp och ned på danskvällarna, menar Albin med tanke på expeditions tidigare placering i den gamla FH-delen. I anslutning till expeditionen är det också personalrum och duschmöjligheter.

Denna Sälgström-artikel är således daterad i februari 1978 – Den ursprungliga FH-byggnaden är nära nog fyrtio år gammal – skiljer ju bara ett år.

I detta tidsperspektiv – när vi år 2014 – överför artikeln till vår hemsida ”gamlavikmanshyttan,se” kan Vikmanshyttans Folkets Hus fira 75-års jubileum-

Tiden går med expressfart, det är det minsta man kan konstatera…

Vad gäller nutida verksamheter i FH är den annorlunda mot tidigare. Den önskade fortsättningen av de omtyckta danstillställningarna blev nära nog intet. Största anledningen är säkerligen de ekonomiska aspekterna men rent allmänt lever vi på annat sätt. Bion är endast ett minne blott och föreningsverksamheterna är inte på långa vägar så omfattande som.

FH-kaffeserveringen är sedan ett antal år tillbaka ”utbytt” – i stället erbjuds en Brukskrogen på ett framgångsrikt sätt. Hedemora kommuns ungdomsgård i Vikmanshyttan ryms numera i en del av lokaliteterna.

Vikmanshyttans Folkets Hus med dess förening är såldes annorlunda mot tider som flytt. Vi hoppas innerligt att framtiden blir ett folkets hus för fler bruksbor och tillresta besökare!