Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Extra majbrasa!

Extra majbrasa!

Extra majbrasa

Extra majbrasa

Detta hände på valborgsmässoafton 1960:

Industribrandkåren fick brandlarm vid femtiden på eftermiddagen, brand har utbrutit i Kartjärnsbackens övre regioner och i det gamla starttornet. Några ung-domar iakttog först kraftig rökutveckling i riktning mot slalombacken. När de kom till platsen var tornet övertänt och i marken runtomkring hade elden spritt sig väldans snabbt.

Brandmännen försökte ta sig upp med den medhavda jeepen men den lösa marken tillät inte denna förflyttning. Släckningen blev därför besvärlig, den starka vinden var också ett oroselement. Tornet förstördes totalt, ingen större skada i och för sig eftersom det var rivningsobjekt, men det skulle ju inte skattas åt förgängelsen på detta sätt.

Branden var med största sannolikhet anlagd. En mörkblå herrhatt, en nästan urdrucken brännvinsflaska påträffades i ett tidigt skede. Allt tydde på att några oförståndiga sista-aprilfirare hade varit framme.

Bilden visar den annorlunda ”majbrasan” anno 1960.

Det går förstås att fira vårens ankomst på många vis, men naturligtvis ingalunda med ovannämnda program.