Gamla Vikmanshyttan > Förenings- & kulturliv > Ett och ett halvt årtionde med Vikmanshyttans Egnahemsförening

Ett och ett halvt årtionde med Vikmanshyttans Egnahemsförening

Bland Vikmanshyttans många föreningar i mitten av 1950-talet fanns Vikmanshyttans Egnahemsförening Solhaga. Det idag drygt 200 villor stora egnahemsområdet hade funnits sedan 1920-talet och den stora expansionen skedde just när bruksföreningen såg dagens ljus.

”Nybyggarna” hade för länge sedan kommit underfund med att ”allt gjorde det så mycket lättare och sparade pengar” genom att samarbeta på olika plan – från första spadtaget till en kontinuerlig drift av den egna fastigheten. Flera verktyg och redskap kunde brukas av en lång rad villaägare.

Året var 1949 när den aktuella föreningen bildades och en styrelse konstituerades, nämligen Sigurd Sundström, ordförande, Einar Jansson, kassör, Ludvig Hellström, sekreterare, Nils Bosell, vice ordförande, samt Gustaf Norgren, vice sekreterare.

Föreningen verkade fram till och med året 1966. Det kan ju vara intressant att få en liten inblick i vilka personer som under årens lopp tog på sig ansvaret att driva ”samarbetsföreningen” Solhaga”.

Här kommer funktionärslistan år från år och i ordningen ordförande, kassör, sekreterare, vice ordförande och vice sekreterare:

Sigurd Sundström

Sigurd Sundström

År 1949, se ovan
År 1950, Sigurd Sundström, Karl Forsberg, Ragnar Bergman, Erik Romlin, Gustaf Norgren
År 1951, Erik Romlin, Karl Forsberg, Ragnar Bergman, Emil Karlsson,
Frans Karlsson
År 1952 – 1953, lika som år 1951
År 1954, Severin Lehnberg, Frans Karlsson, Emil Karlsson, Helmer Sundström, Bertil Lövgren
År 1955, Severin Lehnberg, Frans Karlsson, Per Eriksson, Helmer Sundström, Bertil Lövgren
År 1956, lika som år 1955
År 1957, Karl Sälgström, Ragnvald Karlsson, Per Eriksson, Filip Andersson, Bertil Lövgren
År 1958, Lennart Erlandsson, Ragnvald Karlsson, Martin Sälgström, Filip Andersson, Axel Bergman
År 1959, Lennart Erlandsson, Ragnvald Karlsson, Martin Sälgström, Erland Lawin, Axel Bergman
År 1960 – 1963, lika som år 1959

Lennart Erlandsson

Lennart Erlandsson

År 1964, Sigurd Sundström, Uno Sundström, Gunnar Borg, Gustav Andersson,/tillika brunnsskötare/, Karl Forsberg
År 1965 – 1966, lika som år 1964

P S
Tiderna förändrades successivt, på område till område. ”Åren gick” kan man också uttrycka det – och den litet annorlunda bruksföreningen gick i graven.